Visie

Organisaties zullen steeds meer flexibel opereren. Ook zullen organisaties verder specialiseren en werk uitbesteden.

Deze ontwikkeling vergt steeds meer focus op comunicatie en duidelijkheid over verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden.