Missie

Hillmoor Consulting wil bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat voor haar klanten door de organisatie en processen efficienter en effectiever in te richten.

Hiervoor passen we methoden en technieken toe zoals CMMI, ITIL en Lean Six Sigma. Tevens willen we processen veiliger maken. Hiervoor maken we gebruik van ISO 27001, security methoden, risk assessments en IT audits. De kennis en ervaring die Hillmoor Consulting hiervoor inzet is gebaseerd op ruim 13 jaar ervaring met project management, interim management, informatie beveiliging en procesverbetering.