About Hillmoor consulting

Ik ben in de zomer van 2008 gestart als freelance project manager en consultant. Dit vanuit de wens om volledig zelfstandig en onafhankelijk te zijn. Mijn kennis en ervaring heb ik opgedaan bij ING en Accenture in project management functies, informatiebeveiliging en risk management.

Ik heb rollen vervult als: projectmanager, programmamanager, security consultant, risk manager. teammanager, scrum master, en afdelingsmanager.